خبرفارسی
خبرفارسی
دردل‌های یک روح نا آرام

دردل‌های یک روح نا آرام


به گزارش خبرگزاری (ایبنا)، های اثر با به چاپ رسید. های روح است که خود را مریض می پندارد و به روحی و رفتارهای به با نیست. از این رو و در کنج با های خود به با روح می پردازد. این ها از دو بخش شده در اول که نام این مرد خود و نحوه جهان بینی اش را شرح می دهد. در از این می خوانیم: آن گاه که می به آخرین سنگر و رسیده ایم. می که و که شخص جز بشویم. حتی در که وقت و نیز باز و که خود را به عوض اگر نیز نمی به این است که که ما خود را به آن و کنیم. بخش اول این 11 دارد. در این ها چهل سال و با من آدم هستم... می شود. از خود را با بدی معرفی می کند. او خود را کینه توز و و بدعنق می داند. با این است که تمایل می کند علت توهین به را بداند. این مرموز به دانش پزشکی می گذارد اما خود را آدم می داند. این جاست که درواقع ای حرف می زند که هرچه هم سطح علمش می رود باز هم نمی از بودن خود دست بکشد: ... با اینکه علم و آقایان زیادی باز هم و هیچ نمی کنم. بر این ها به و هم هستم- در این می کنم بی علم طب و در عین حال بی به بدن خود باشد. در این ها می کند خود نمی کند از و است که به به خود است. او در بین حرف وضع را نیز به می و می کند. کارمندان. ولی این ها چون این در را نمی دهد در نظر فرد می آید. این به از این است که نمی با پیش برود. در این به شکل خود را می دهد. بعد از هر که به می دهد آن را در ذهن خود می کند و و می شود. ما در این ها با رو که نمی را باشد: ... نه نمی که خشن شد- نمی که چه شد، چه جور خوب بد چه نه، نمی دانستم. نه می یک نفر یا و نه حتی می مثل یک و در این تنگ در این ام و را می کنم و می و... او به خود می و از نمی گذرد. را و از می اما را چون با می شود کنند. او از یک نوع سخن می که نام دارد. فکر و در و او یک است. در این جا از امر و می در نظر او ذهن به همه و می کند و آن ها هم در لجن فرو می رود. این حتا با نیز سر دارد: آها کار مثل دو ضرب در دو می باشد. از کسی نمی که تو چه می تو به چه است. او نمی که آیا میل تو هست یا نه! تو را آن طور که هست و و در را و از آن را بپذیری. پس است و راه و ... در دوم به نام بر برف را حوادث و پیشامدهای او می خوانیم. که در این اثر بیش از هر چیز جلب نظر می کند، دقت نظر و تبحر استادانه ای است که در ورود به پنهان روح و واکاوی کنه ضمیر وی می دهد. این بخش اینگونه آغاز می شود: آن روزها تازه بیست وچهار سالم شده بود. ام بسیار آشفته و بی نظم و مختل بود. رفیقی هم نداشتم، بی اندازه بودم، به حدی که مرا وحشی و از مردم رمیده می نامیدند، با هیچ کس حتی با یک نفر هم معاشرت نداشتم. از صحبت معمولی نیز سر باز می زدم و امتناع می هر روز به رغبتی از روز پیش به تاریکم می خزیدم و خود را محبوس می در محل کارم نیز سعی داشتم که به هیچ کس حتی نگاه نکنم.. در این رمان یک تیپیک خلق می کند. مرد نیست. او رسیدن به ها و آرمان ناتوان است. او سرشار از تناقض حقیر و له شده در اجتماع. در این اثر ما با رو نیستیم که اشرف مخلوقات است. به ارضای امیالش است و بس و این امیال می ویران گر باشد. اسم هم راهنمای خوبی یک و وفادار است. زیرزمین، محقر و پست در شهر است. آن هم شهری شلوغ و پر از تجمل. که خفقان و خاص آن است و یک را در آن می بینیم که راه فراری از رنج و ندارد. سردرگم جبر و اراده آزاد. مرد از تسلیم به خود را می دهد و از به فردیت است. خاطرات که سال ها آن ها را به یاد می و برایش دردناک به در تکمیل مونولوگ بلند بخش اول است. در که دختر جوان را پند می دهد، گویی به خود می رود و خود را خطاب قرار می دهد. امید را در دل خود می کند. امیدی که به محو می شود. او به اوج می و به به زمین می افتد. در بخش های نزدیک به پایان بر برف می خوانیم: از جا پریدم و به شدت در اتاق و پایین رفتم و با مسخرگی خشن و زننده ای فریاد زدم: هاها! بدهم؟! از چه بدهم؟! من نیز طالب تو و تو را می خواستم! چرا آن وقت که تو پندنامه می خواندم از من نپرسیدی که: تو خودت چرا اینجا ای؟ ای که به ما درس اخلاق بدهی و موعظه کنی؟ نه این نبود، قدرت؛ آن وقت من احتیاج به اعمال بازی با تو مد نظرم بود و آن را لازم اشک های تو را می خواستم، می پستی و حقارت تو را ببینم... اگر های را در کوتاه جملات توصیف بگوییم او به هیولای است. که همه ما ها دارد. این هیولا گاهی آنقدر از و نیات مسموم تغذیه می شود که فرصت وجودیافتن می یابد و به در جسم حلول می کند و آن وقت است که خود هم یارای مقاومت با را که پرورانده ندارد. میخائیلویچ نویس روسی و از بزرگ نویسندگان اروپا در قرن نوزدهم است. پس از آزادی از زندان و نجات یافتن از اعدام به ادبیات روی و به خلق کم نظیر پرداخت. معروف او عبارتند از؛ ابله ، جنایت و مکافات ، برادران کارامازوف و قمارباز . منحصر به فرد وی روانکاوی و بررسی روانی های است. سوررئالیست ها مانیفست خود را بر اساس نوشته های داستایوسکی کرده اند. اکثر های همچون سرگذشت مردمی است زده، بیمار و روان پریش. او همچنین امرار معاش به کار و چون اورژنی گرانده اثر بالزاک و دون کارلوس اثر فریدریش شیلر را کرد. در خود را حلاجی می کرد که حتی آدمکشی را زیر لوای مرام و اعتقادات ایدئولوژیک خود موجه می دانستند. به خاطر این در سال که از آن می گذرد، چه در دوران گیری حکومت های تمامیت خواه قرن بیستم و چه امروزه که کارزار علیه ترور در جریان با چالش های تناسب دارند. او به خصوص به و که پس از ده سال تبعید و بازگشت به سن پترزبورگ در روشنفکران رواج یافته بود به دیده شک می نگریست. این شهیر روس در مرگ 59 سال داشت. های اثر با الهی از سوی امیرکبیر بار در شمارگان 500 نسخه و قیمت 21000 تومان تجدیدچاپ شده است. گفتنی است چاپ اول این با و از سوی به سال 1332 بازمی گردد.

تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - fablogreader
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

فرهنگی
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


copyright © 2018 by fablogreader
مجید علیپور همش دعوا نوشته انگشترچنگیزخان نوشته انگشترچنگیزخان دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ راه چجور رویامو دزرید اخرین اخباراردو کماندارهای ریکرو دانلود اهنگ چال چاله از عثمان متن شعر برطبل جنون میزد این لشگر شامی www.fablogreader.ir دانلود اهنگ نسترن حرفای نزده دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف نسترن حرفای نزده دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عثمان از آیدا مشرف انشا زمستان با کاربرد واژگانی انشا زمستان با کاربرد واژگانی اهنگ ترکمنی چال چاله انشا در مورد زمستان بااستفاده از کاربردواژگان متن اهنگ سودییم ادام دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 موضوعی در مورد واژگانی مترادف متضاد وشبکه معنایی دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف متن آهنگ sevdiyim adam دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا انشای زمستان با به کاربرد واژه های مترادف www.fablogreader.ir مورسک @guturnews اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا مجید بیجارزهی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله www.fablogreader.ir متن اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ چال چاله از عثمان مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا ریمیکس اهنگ امشو شوشه دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 متن اهنگ سودییم ادام مجید علیپور همش دعوا www.fablogreader.ir دانلود آهنگ maluma sin contrato اپارات دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود مپ شهر NXUS گیم یار آهنگ چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ ترکمنی چال چاله www.fablogreader.ir اهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 www.fablogreader.ir دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی