خبرفارسی
خبرفارسی
ارادت جامی به حضرت علی بن موسی الرضا

ارادت جامی به حضرت علی بن موسی الرضا


ب: حسن بن علی(رض) اگر چه، ای جدا در حسن بن علی(رض) نسروده ولی در در از آن بزرگوار با امیرالمومنین(رضی عنه) یاد می کند و او را سبط پیامبر(ص) می کند که الهی از صورتش متجلی است. حسن آن سبط نبی، سرّ ولی طلعتش، جلی بعد از بیت را به بین حسن مجتبی(رض) و است. به ای پناه برده و از با می کند. امام، علت را از او می و می من با که مرا و به حشر و نشر ندارم. که از این می و از است و حسن(رض) در این می که به ای پیامبر(ص) را به که فرمودند: & لا فی بکم و نهى عن و نهى أن و من الأزواج& (مغربی، ج2، ص193) نیز در این است: & وَ رَهْبانِیَّه ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ& (حدید، 27) ترک دنیایى که از پیش خود در آوردند، ما آن را بر آنان مقرّر نکرده بودیم. از این رو، بدین آغاز می کند: رفت در آن تازه در ره اهل دل از گرم روان دید بر خلق خدا در بسته وز همه خلق جدا بنشسته حسن(رض) از می پرسد: گفت کام تو ز یکتایی چیست؟ مونس جانت به کیست؟ این می دهد: گفت آن کس که مقیم دلم تخم دل کشته در آب و گلم من و اوییم کس را به گنجایی بار حسن(رض) از می پرسد: باز گفتا که کاشانه مر تو را چیست در می گوید: گفت چیزی که مراست ترسکاری دل از قهر خداست گرد این چو در می غیر (جامی، 1378، ج1، ص690 ) در حسن(رض) را با لقب حسن(رضی عنه) نام می برد و او را با نام دوم از ی عشر می کند و وی، دو ثبت می کند که از: از پسر کسی که آن بود و شدن که بار و در با او شد و داد. پس از نقل این دو را به جود و حسن(رض) که نیز پس از نقل دو به کلی می گوید: آن چه در از جود و غیر این ها از اند و به صحت بیش از آن است که آن در آن نمی رود. (جامی، ص 345؛ ج1، ص 522) ت: به بن علی(رض) در به به می رسد را به قصد حسین(رض) بر می و به می رود و خود را هیچ ای می کند و را از فرض عین می داند. ز پای سوی هست این سفر به فرض عین به سرم گر پای حقا که سرم از فرق به گرد او می کند این تر و حون اَین از قاف تا به قاف از آن بِه که جوی کند ترک شید و شین آن را که بر بود جعد از موی چه به زیب و زین او باش تا شود با بین می ران ز سیل که در دین (جامی، ص93) در از نیز با یاد می کند و می نویسد: & وی سوم است و است. وی است و لقب وی و سید. رسول(ص) است که از من است و من از آن کسی که او را دارد. وی، روز است.& (جامی، 346) ث: به زین العابدین(رض) که ذکر شد، یکی از های و بر و سنت است. وی ی را که در مدح سجاد(رض) به است. یا نام وی و اش بود و در به داشت. بن و بود. سال را 110ه.ق و 114ق ثبت اند. & بن عمر بن کشی& (م قرن چهارم) در رجالش، ی در مدح سجاد(رض) را تا بیست و نه بیت ضبط و تفصیل را این روایت می کند: & پسر در روزگار خلافت و حکومت و یا برادرش ولید به حج رفت، را خواست را کند، ولی بر اثر جمعیت نتوانست، او، منبری او نهادند و را در که بر آن نشسته بود دادند. در این هنگام علی بن الحسین(رض) در که ردایی بر تن و از زیباترین و خوشبوترین آنها بود و بر پیشانی او اثر سجده، چونان زانوی شتر وارد شد، نمود و به که نزدیک شد به منظور و به حضرتش(نه از روی ترس) راه را او باز کردند، تا را فرماید. این امر موجب خشم گردید، یکی از او پرسید: این مرد که این او را و راه را برایش باز کردند؟ اینکه متوجه جایگاه بلند علی بن الحسین(رض) در نزد نشوند و نسبت به او ارادتی نیابند، در گفت: نمی دانم. که در آن جا بود فریاد برآورده، گفت: (لکنی اعرفه) ولی من او را می شناسم، مرد شامی از او پرسید: من هذا یا ابا این مرد ای ابا در او سرود: هذا الذی تعرف البطحاء...& بیت زیراست: یا سائلی این حل الجود و الکرم عندی اذا طلابه قدموا (ظهیری، 1372ش، ص180) را فشرده و به منثور در صدر و سپس را ی که در سلسله الذهب است. چند بیتی از این در زیر نقل می شود: پور به نام در حرم بود با اهالی شام می زد اندر کعبه، قدم لیکن از اهل حرم حجر ندادش دست بهر نظاره، ای بنشست در ادامه، زیبا از سجاد(رض) نام می برد و به ای صریح و موثر، اصل و نسب او را می کند و به لقب زین دارد: ناگهان نخبه نبی و ولی زین عبّاد بن علی در کسای بها و حله نور بر حرم فکند عبور (جامی، 1378، ج1، ص 205) علامه محمدتقی در شرح من لایحضرالفقیه، ذکر می کند که با مطلب فوق رابطه دارد. وی است: & شخصی در مجلس نقل کرد که زنی، را در خواب دید و از حال او پرسید. گفت که حق مرا آمرزید به سبب ای که در حضور بن در مدح علی بن حسین(ع) ام. مرحوم است که ملا گفت: سزاواراست حق تعالی، جمیع عالمیان را به برکت آن بیامرزد.& (فرخی، 1394ش، ص 653) در النبوه از زین العابدین(رض) با ذکر می کند و ملقب شدن به زین است: & گفته اند سبب آن که وی را زین نام اند آن بود که یک شب در تهجد بود. به اژدهایی متمثل شد تا وی را از باز و به طرف لهو و لعب، مشغول سازد. به وی هیچ ننمود. حتی وقتی که انگشت پای وی را بگرفت، نیز نکرد. پس چنان گزید که دردناک شد. هنوز خود را قطع نکردند، پس بر وی منکشف گردانید که آن است. وی را طپانچه (=سیلی) زد و گفت: دور شور ای خوار و ذلیل، آن ملعون، چون دور شد برخاست تا ورد خود تمام کند. آوازی شنید و قائل را ندید که می گفت: انت زین العابدین، سه بار.& (جامی، 351) در کشف الغمه، را است. البته در او، به جای اژدها، مار است. (مجلسی، ج 41، ص 5) و درمورد آن حضرت(رض) است: & وی را و خوارق عادت، است& و سیزده را از آن نقل است. در ی شرح حال امامان(رض) به شرح حال باقر(رض) تا رضا(رض) پرداخته و ضمن شرح حال مختصری از به ذکر چند آن ها، در باقر(رض) به 21 صادق(رض) به 14 و بن جعفر(رض) به 7 می کند. ج: به علی بن الرضا(رض) آلِ طه و آلِ علی روضَهٍ حَلَّ فیها یباهی به الملک والدین طاها و یاسین، انبیا، بر باغی که در آن امامی است که دنیا و دین بدو افتخار می کنند. (طبسی، ص 90) استاد دامغانی که ی اهمیت های آیینی است: & با و بررسی این و در فاتحه الشباب و با به ی شیوای از میمیه در ستایش سجاد(ع) و ملمع زیبای او درستایش رضا(ع) با آلِ طه و آلِ که پیش از توسعه حرم مطهر رضوی، زینت بخش دیوار کفش کن صحن عتیق (انقلاب اسلامی) می توان به گرایش آمیخته با مهرورزی و به پیشوایان گران قدر تشیع پی برد.& (مهدوی دامغانی، 1387ش، ص36) اکنون، این دو بیت بر روی سنگ جدید آرامگاه رضا(رض) حک شده است. همچنین است: به حق، شاه مطلق که آمد درش قبله گاه سلاطین شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان دَرِ دُرج اِمکان، مه برج تمکین علی بن الرّضا کز خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین ز فضل و شرف بینی او را جهانی اگر نَبوَدَت تیره چشم جهان بین پی عطر روبند حوران جنّت غبار دیارش به گیسوی مشکین اگر خواهی آری به کف او برو از هر چه جز او ست درچین چو چشد لذّت تیغ مهرش چه غم گر مخالف کشد خنجر کین (جامی، 93) اح

تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - fablogreader
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

سایر موضوعات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


copyright © 2018 by fablogreader
مجید علیپور همش دعوا نوشته انگشترچنگیزخان نوشته انگشترچنگیزخان دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ راه چجور رویامو دزرید اخرین اخباراردو کماندارهای ریکرو دانلود اهنگ چال چاله از عثمان متن شعر برطبل جنون میزد این لشگر شامی www.fablogreader.ir دانلود اهنگ نسترن حرفای نزده دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف نسترن حرفای نزده دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عثمان از آیدا مشرف انشا زمستان با کاربرد واژگانی انشا زمستان با کاربرد واژگانی اهنگ ترکمنی چال چاله انشا در مورد زمستان بااستفاده از کاربردواژگان متن اهنگ سودییم ادام دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 موضوعی در مورد واژگانی مترادف متضاد وشبکه معنایی دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف متن آهنگ sevdiyim adam دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا انشای زمستان با به کاربرد واژه های مترادف www.fablogreader.ir مورسک @guturnews اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا مجید بیجارزهی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله www.fablogreader.ir متن اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ چال چاله از عثمان مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا ریمیکس اهنگ امشو شوشه دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 متن اهنگ سودییم ادام مجید علیپور همش دعوا www.fablogreader.ir دانلود آهنگ maluma sin contrato اپارات دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود مپ شهر NXUS گیم یار آهنگ چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله