خبرفارسی
خبرفارسی
آیا تفکر انقلاب تجزیه شده است؟

آیا تفکر انقلاب تجزیه شده است؟


خبرگزاری فارس- فرهنگی: و و و در ویژه روز در بین خمینی(ره) و های وضع در ها، و در با یکدیگر کردند. و در این به مهم های و در دهند؛ سوالاتی آیا در های و از و یا این پس از آیا از & قدس& یک در شده است و و یک بنیادین در به شمار می رود که مردمی و دارد؟ در از این & انتقادی& ، & حق منتقدان& و & مخالفان& بحث دو طرف که به وضع در منتهی شد. متن این که روز 13 آذر 1396 در آمفی تئاتر مرکزی خمینی(ره) و به همت (دفتر تحکیم وحدت) در 4 دور شد، از خوانندگان می گذرد: دور اول نژاد: و به غلط است/ زیباکلام: به جای بحث های و (مجری مناظره): را با می کینم. & ضداستکباری& و & ضداستبدادی& اما بعدها به سمت نیز هرچند به نظر می رسد این با واقعه 16 آذر و کشته شدن در اعتراض به سفر معاون در تناقض است. نظر شما و را صحیح تر می دانید؟ ­نژاد: شده است که در چند سال کرد ه اند و در & ما ما شدیم؟& شده است. این را که عده­ای از و و ما با و جزو است. به من داد تا این ها طرح و نقد شود. نیز به برسد تا یک سوال، یک شبهه و یک گزاره­ را در هاضمه علمی و خود پردازش کند و آن را با ها و استنادهای متقن آن را نقد و کند. مشخصاً، در مناظره­ای که در 16 آبان 94 با & دشمنی و نفوذ& شد، می شوند و می که & اساسا ستیز با جزو نبود. شما می به های کنید. به12 در لوشاتوداشتند که از شده علت مخالفت شما با شاه اند بیان، مطبوعات، سیاسیون و اجرای و مفاهیمی که ذیل و و به هستند. در پدیده و غرب نه را تحت الشعاع داد، به شد.& به رد و کذب است. که در در این باب در 10 روز و در 2 های و نقش آن در داشتند. در 19 مهر 1357 & شاه می­گوید وطن است! می­گوید، اما از و از است.& متن می به جلد 3 509-508 کنید. در مصاحبه­ای به 10 روز روز 29 مهر 1357 در & آمریکا& را به می و می­فرمایند & آن کسی که به ما خیانت را است آمریکاست. سروکار ما با و این­های شاخ و برگ آن هستند. شاه یکی از شاخه­ های آن است.& می به جلد 4 87 کنید. دکترزیباکلام به غلط است و که در از های به به ملت سخنی باشند. به 15 سال قبل از و که را می­کنند. در جلد 1 صحیفه، 193، 42 می فرمایند ما یقین که محافل لامذهب بهایی­ها و یهودی­الاصل و در دخالت می کنند. یک سال قبل­ تر از این در اسفند 41 می­فرمایند & ما و ما انگلیس و و ما خداست.& ده ها نمونه این ها که یک جستجوی در می دهد ارجاعاتی که به می غلط است. در واقع، با این روش یک & در تفسیر& شکل می­ گیرد که می­ تواند به & جعل تاریخ& ­شود، در که یک یک را به شکل منطقی، روشمند، با و به مستند و بین­الاذهانی (که یکی از آن­ها هم اسناد است) خود را کند. حال از ما از نظر ایدئولوژیک، را داریم یا نداریم؛ این گرایش ها در اثر بگذارد. در یک و به اسنادی که اتقان و اما در به و تحریف اند، چون رفرنسی که & رد اسلامی& می­دهند، مجعول است و این کار، از جهت متد خطاست. به من نسل از را می­پسندد، به نظر من حق که از ماهیت و سوال­های طرح کند. حق که شبهات را در معرض گفت­وگو و هر دو طرف بحث ادله لازم را اقامه اما این را مدنظر که & مبانی& بحث کنیم. از شنیده­ایم که در بر یک که هیچ ما به و چون در و به و این است و و و آزادی­های کردند. از یک جهت با چون از نظر من نیز و ­اند، اما زیباکلام! این آرمان­ های با ریشه­ های ظلم می­شود؟ اگر مثل یک ­ستیزی می خورید. که و در را رد می در دهه 50 جزو و بودند! به با کنید. در آن (که هم هست و نیست!) می در دهه 1350 جزو که از چپ، به داشتند. که شما و و اما چون در عمل در با نمی همه را به کرد. نم ی­شود که با صورت­بندی می­شود، آن نیز باشد. ما این دو با بحث کنیم. که می این است: خود در دهه 1350 کنش­های ما در دهه 1390 و می و که استدلال­پذیری و سست می­شود، از آن به متمسک می­شوند. ببینید! و را جعل می استدلال­ ها را صورت­بندی می­کنند و نیز فهمیده نمی­شود. به مقوله یک مهم نیز اند که نقد شود. که کجا به و اسرائیل­ و رای دادند؟ کجا ملت و است ما این راه را می­پسندیم؟ و نیتجه می که & استکبارستیزی، نیست.& من ان­شاالله در بعد به نقد این نیز پرداخت. مجری: متشکرم. یک را متذکر شوم: اگر هر دو خود را بفرمایند، در و نهایتاً 10 کرد. اگر 15 هم از وقت شان فقط 10 کرد و اگر هم از کسر می­کنیم. زیباکلام! شما تا بفرمائید. زیباکلام: دوستان! یکی از موضوعاتی که ظرف بیش از یک دهه و اگر بخواهم دقیق تر بگویم از دوم 1376 و به راه افتادن & اصلاحات& و & اصلاح­طلبی& در توجه گرفته این است که & چه است؟& شما دهه 1370 و از یکی دو سال هم دهه 1380 به خواهند آمد. دهه 1360 نیز چندسال است که فارغ­التحصیل و رفتند. اما چرا این پس از دوم 1376 شد که چه و اصلاح­طلبی و دوم در یک­جورایی به و آرمان­های بر روی اگر شما از یک شاخص بپرسید که & را تعریف و یک ­طلب به چیست؟& می ­گویند: اصلاح­ طلب یا نامزد اصلاح­ قروین و شورای نگهبان رد صلاحیت است! این شخص چه می­خواهد؟ اگر به مجلس برود، می­خواهد چه را این یا این به ارمغان بیاورد؟ چرا شد؟ و آرمان­ های معطل بود که به اجرا درنیامده شده شده بود و به دلایل در دهه 1360 و اول دهه 1370 تا سال 76، آن ها نتوانسته کند. خب؛ این چه بودند؟ چه بود که باعث به ­وجود آمدن اصلاح­طلبی شد؟ اصلاح­طلبان چه می­ خواهند؟ این است: اصلاح­طلبان می­خواهند، استقلال قوه می­ می زندانی می­ افکار و در چارچوب می­خواهند و اجتماعات و تشکل­ های صنفی و را می­خواهند. آیا این­ ها از سال 76 بود به آمد؟ قبلش این­ها را نمی­خواستند؟ چرا؟ چه کسی می­گوید از قبل این را نمی­خواستند؟ کی ای ز دل که تمنا کنم تو را. کی ای نهفته که کنم تو را. از 110 سال به این بودند. از جنبش ملی شدن صنعت نفت و این اما چون این بعد از 22 1357 نکردند، به­عنوان مطالبات و اصلاح­طلبی شدند. اصول­گرایان، محافظه­کاران، اقتدارگرایان، و تندروها، یا هر اسم که روی با این موج و دریافتند که به و آزادی­خواهانه اما که نه! نه! استکبار، ظلم و با و آن را کنیم! این گونه، این جدال شد که بالاخره & چه است؟& اصرار چون این منافع و مواهب دارد. فایده­ش این است که می­تواند از جمله را کند. که در چهل سال است. شما یک بکنید؛ نیازی تا آدم برود جامعه­شناسی یا را کار کند. ببینید! آمریکاستیزترین چهره­ها و های یک آزادی­خواهانه حرف نمی زنند. هروقت به تریبون می رسند، از و و دشمن­ستیزی می­کنند! یک بار هم از نمی­شنوید که و زندانیان نیز در بود. من می­خواهم یک جلوتر بیایم و یک فرض بگیرم. می­خواهم فرض که فضلی­نژاد و و و می­گویند؛ نمی­گویند و خطا می­گویند و هم خطا می­گویند! من یک فرض می­گیرم می­گویند که تا در دهن و را و انقلاب­مان را و با و قس علی­هذا. فرض می که این است که روز پخش می­کند. اما یک سوال: فرض بر ما و نسل چهل سال پیش فکر می­کرد هدف است و به­خاطر که فضلی­نژاد و می­گویند، اما آیا که در 22 57 بعد از چهل سال و با که چهل سی یا آیا این­ها حق تا ای به جز چهل سال پیش و ما می­ فرض می­گوید و بود. آیا ما که در سال 1396 می­کنیم، به نمی و که نمی­خواهیم؟ ما می­خواهیم، ما می­خواهیم، ما می خواهیم. آیا چون که کرد می­ با آیا ما هم پس از چهل یا شما که دهه دهه دهه به بدهید؟! (شعار دانشجویان: می­ ذلت نمی­ پذیرد) من است. فضلی­ گفتند: & یک این و زدن توی دهن نبود! یک از این حرف­ها را در نگفتند!& یکی از این حرف­ها در قطعنامه­ های راهپیمایی­های نشد. ببینید! من می­گویم به سال 57 نداریم. شما به جای بحث­های که در 57 چه یا در چه یک در شهر یا و که آیا می­گویند که یا این که کار ساده­ای است و می­توانیم دهیم. به جای و که 22 و سال 39 این را از نسل شما چه می­ اولویت­ های شما شما می­خواهید با و و یا نه؟ شما و آیا نمی­ شود این کار را دور دوم زیباکلام: به های بازگردیم/ نژاد: شما که & روشنفکر& مجری: از و فضلی­نژاد من از کسی گوش نمی­دهد این من است و این میز را آب برداشت! به شما که فضلی­نژاد 10 دوم شده و شما هستیم. ­نژاد: به ای می­ که بند ناف شان را از مهد اند و و در ما و روی ما نوشته­اند و و تندرو! اما و این است که تا یک دهه پیش در دانشگاه­ها در کتاب­هایشان هر چه می و در کلا هاس می شان چشم می­کردند، اما وضع فرق است و را در و به می­کشند. زیباکلام! نشان­ قوی نیست. شما پشت و می­شوید تا کسی شما را نقد کند؟! شما اصلاح­طلبان نیستید. است و در روز قدس و روز با و را به در روز قدس کردند. خبر 20/5/93 در را سرچ کنید. این است: & از در روز قدس.& است که & در روز قدس نشان­دهنده انسان­دوستی، و و است که حق را پاس می­دارند و و را می­کنند. بر غصب و و است و خطر را به می­داد و و مقاومت در آن را توصیه می­کرد.& بنابراین می بینیم نظر و از قدس می و اند که نظر هستند. زیباکلام! شما در خود با در & خشت خام& اید که & من آقایان و هستم.& ما که اما شما مسند روشنفکری را به سربازی و تحزب و تقلیل دادید. این نیز است و نیست. دوباره زیر بازی می و در که من چند سند را با و ماخذ می­گویند در این را است! شما صدتا سند هم حرف را می زنند. به هر حال، در خشت خام، از شما شد که آیا در سال 1396 از می دادید: & من مشروط چون من و این دو نفر هستم؛ اگر از من نیز می­کنم.& خب، نتیجتاً شما به یک سرباز، طبیعتا را داشتید. مشخصا & اسرائیل­ستیزی& که شماست، چه می­گفت؟ به گزارش در روز 15 تیر 94 کنید. شکایت این است که در با سایت العهد که نیز آن را بازنشر را به­عنوان و است و & بالاخره، یک روز این جسم خارجی که بر پیکر یک ملت فرو حذف می­شود.& اصلاً، به کنیم: روز 9 تیر 95 ای که در وب جستجو است و می گوید & حساسیت­های نسبت به را یادآور شد تا نکرد. اسرائیل، یک است. مسلمانان، و به­ویژه ایرانیان، در سال­های ثابت کرده­اند که از ملت می­کنند. از مشمول مرور نمی­شود.& مگر مجتهد مفسر خطیب عالی­قدر نمازهای جمعه شما نیست؟! خب، نظر شما حکمش این است! ممکن است ما با در ایدئولوژیک اختلاف اما در اصولی، خط است. شما با چه شخص در دهه 1370 را از بزرگترین موانع می­دانستید و شما نیز به می­گفتند عالیجناب سرخ­پوش! را چنان از به در که هیچ حیثیتی برایش نماند. پس از دوم 76 با دوقطبی کاذب اما بعد از او استفاده ابزاری کردید؛ در که نظرات و ها و آن مشخص بود. با روش را و سپس از به در کردید. مگر یادتان که دهه 1370 & تئوری توطئه& و کرد اما می­خواهند & توهم توطئه& را گسترش دهند. این بود و های شما اما و همفکرانتان چه نقدی در سلام بر آن نوشتید و چه با قبل از پس از حصر شما به­ حرف­ های در از را حصر رسانه­ ای و کردید. زیباکلام! شما پشت نام می­ اما به & خاطرات و تعلمات مصدق& 343-344 تا شاه چه می­گوید؛ نحوه برخورد رضاشاه با مدرس را به بخوانید. آقا! سرچشمه­های دانایی­تان را عوض و متون مرجع را تا ملی و وابستگی پهلوی به چه می­گویند؟ در کتابی که می نویسد: & طبیعی است که با وسایل غیرملی کار نمی­تواند از ملت پشتیبانی باشد. به جهات، هم فقید و سپس محمدرضاشاه هرکدام بین دو محذور می­خواستند با یک عده وطن­پرست مدارا از درمقابل باز می ماندند.& چرا ریشه­ های را به و فضلی­نژاد و یا هر بخوانید؟ به ها که همه نیز در دسترس هستند. اگر من گفت که می­توان سرچشمه­های را پالایش کرد و به جای کف زدن و و هوچی­ گری، می با که نهایت کار چه هست و های و های حقیقی کدامند؟ زیباکلام! یک فرض هم بگیریم: از و اما مطلوب شما نیست. شما باشید! به­جای پشت جعل شوید تا با غلط نظریه­تان را اثبات اما اشتباه است. چون جرات گفتن این را ندارید، به در روی می­ آورید. شما در خود من را فرض کردید. زیباکلام! شما 70 سال از سنتان می­گذرد و من نیمی از سن شما را دارم؛ اگر کسی در دیوان­سالاری آن شما نه من. هزینه شما در ادوار به نسل من شد: پیش از و در دهه 50 و مجاهدین خلق بودید و یک چپ گرای افراطی. پس از ناگهان ایدئولوژی عوض و به ستاد و در کار پاکسازی اساتید ها کردید. زیباکلام! شما پشت نام طلب می اما عبدالریم آن و نقش که خود را جز مدعیان جا می­زدند و نسل ما عقبه آن ها را نمی­داند، چه می گوید؟ در پاسخی که تیرماه 1386 هم میهن نوشته، از ها و های متناقض شما به فغان برمی­آید و می­گوید & او نه است و نه زیباکلام.& از ملی مایه می گذارید. چرا نمی مهدی سازشکاری شما در چه داشت. این خاطره را و می­گوید به من اعتماد و به چمران گفت چرا را مذاکره با کردها به­عنوان نماینده نخست­وزیری به فرستادید؟ چون آن در مذاکرات به سمت تجزیه­طلبان غش می­کردند! روایتی را که خود از نقل بخوانید. بعد پشت نام می­شوید؟ شما با خود را از نسل ما گرفتید و بعد که که شدید بدبختی­ها از پشت هم نازل شد. که در و چپ گرایی خلقی، در لیبرالیسم نیز با رویکردی پیش رفتید. بماند در دور بعد. مجری: زیباکلام! نوبت ده بعدی شما است. زیباکلام: و براداران! که من می­گویم، است. من خراب! من فاسد! من منافق! من لیبرال! من هوچی! من مزدور! هرچیزی که فضلی­نژاد می­گویند، من دارم. بحث این که چطور من که خودم می­گویم و خرابم. هر که می­گویند ،من شش تا هم روی آن می­گذارم. من یک کردم. مبارزات دموکراسی­خواهانه ­آزادی­خواهانه ملت از به این سو اما بعد از و بنابر دلایلی که به تا به پرداخته نشده، و آرمان­های ربوده شد و جای آن، غالب شد. اما در حتی فرض گرفتم که می­ گوید، و در سال 1356-1357 و قبل آن از به این که می­خواستیم و را و آن چیزهایی که مسئولین می­گویند. از این که نیست. در عین حال یک کردم. آیا نسل­های بعد از حق دارند در ابراز نظر یا نکنند؟ آیا جوانی که 20 سال یا 40 سال یا 30 سال یا 18 آیا او حق & این& من است یا & آن& من آیا این را می­پذیریم یا نه؟ فرض که جانی بالفطره، دزد، حیز، و بدترین روی زمین! آیا به این است که نسل­های پس از حق دارند؟ فضلی­نژاد می­گویند؛ نسل & آمریکاستیزی& بود. آیا که ما در سال 1396 هستیم، شما هم 22 57 یا نیستید؟ همه دعوا سر این اما چرا مجبورند به یا بچسبند؟ آن بعد از 40 سال هیچ تا به دهند. 40 سال پیش که شد، ما با یک سری از (حال کم­و بیش) هم­طراز بودیم: با ، مالزی، هند و با چین در مناطق و با برزیل ، آرژانتین و اندونزی. دوستان! بعد از 40 این کجا و مالزی 40 سال پیش کجا بود و هند کجا بود و 40 سال پیش کجا بود و ما 40 سال پیش از نظر کجا و کجا هستیم؟ کالایی که به ما می­شود، و و... باشد. می­توان که اگر فرش و را از زیر پای بکشید، راجع­به چه می­خواهد می­خواهد ما چه در نتیجه 40 سال ایران، ما چه را به دست آوردیم؟ در زلزله اخیر، من دادن شیرخشک، پتو، بالش و... بودم، ولی واقعا فقر در و در روستاهای کرمانشاه داد می­زند! ما که امدادرسانی به آمدیم. فقری که در شکاف طبقاتی ای که به است و فسادی که روزبه­روز گسترده­تر می­شود، از این موارد می­خواهید به­عنوان خودتان اگر را از بگیرند، چه می­خواهند دور سوم نژاد: احیای مانع شویم/ زیباکلام: اما را در کل سنجید مجری: از هر دو سپاسگزارم. فضلی­نژاد مجموعاً 25 از قبل شما است. نیز اول را 1 و 3 نیز از وقت دوم است. در کل 2 می شود. من دوم می­شوم. فضلی­نژاد! دولت­ها از & آزاداندیشی& در دانشگاه­هاست. خواهش من این است که 4 سازندگی، بهار و و تدبیر و را بفرمایید. در این دولت­ها به است و به کجا رسیده ایم؟ فضلی­نژاد: ادعاهایی را طرح و به آن ها داد؛ تمهید مقدمه به شما نیز می شود. با فرق می و مهم است که چون نام & روشنفکر& را روی اند. اگر استقلال، صداقت و صراحت باشید. مهم تر و خود را بپذیرید و نمی زیر آن بزنید. پس خود و و کارنامه تان را شفاف دربرابر دهید. نسل ما از و که های خود را بپذیرند، چون در شریک اند و دهند. یک تفکیک هم دهیم: دکتر! شما و به اشتباه، را به مابه­ازای در فرض و گفتید دچار و عقب­ماندگی است و آن شما هستید! اما برعکس، آن شما هستید! ما شکی که فقر در بی داد می معیوب ما در کار گره انداخته است و های این وضع هستند. دست کم، سال که این را فریاد زده ام. اگر کسی فکر کند از های مساوی از وضع احمق است! خیر؛ نیست. اساساً، انقلابی کسی است که به وضع وضعی که شما آن را روی دست ما گذاشتید و می خواهید تقصیرش را به گردن انقلابیون و نسل بیاندازید. و در 30 سال از عمر 40 ساله در شما است. شما از و کردید. 8 سال در دهه 1360 به وزیر مبسوط الید زمام را در تا که رئیس­جمهور وقت را به حاشیه برد و به مقامی تشریفاتی کرد. پس از آن تا دهه 1370 نیز یک مقتدر کسی که شما خود را او می دانید. سپس تا دهه 1380 با دو را اداره کرد و نیز 5 سال است که را می چرخاند. می چه؟ مدیریت دیوانی طی 30 سال در و افرادی بود که شما آن را می کنید. این ها که 75 از عمر در استقرارشان سپری را توزیع و خرج می و ثروت و را در داشتند. به است که می شما نه نسل انقلاب. وضع که شما را از بت ساختید و را به راه ترغیب در که در رقم ناشی از های غلط آن هاست. اما از وضع در ها کردید. مگر که با یک نامه سحابی و اعضاء را به زندان فرستاد؟ های را چه و وزرات اطلاعات چه این­ها شما بود؟! شما از روسای این ها می­کنید، اشکالی اما این است که چرا از کسی می­کنید، مسئولیتتان را نمی­پذیرید؟ مگر نمی اصول­گرایان به از احمدی­نژاد بدهند، آیا اصلاح­طلبان اشتباهات خود را بدهند؟ با ای که ساختید، نسل پرسش­گر و گر را قیچی کردید. ندادید نسل به مناصب راه کند و بیش از 3 هزار پست مدیریتی را میان خود تقسیم کردید. زیباکلام! می­فرمایید وضع & آزاداندیشی& پس­رفت بله، پس­رفت است. من هم اگر کسی به قوه کرد، او را بگیرند و ببرند. & انتقادی& در احیا اما شما با و به جفا کردید. کار را به رساندید که نسل & انقلاب& را به­جا نیاورد و آن را یک فرض کند. چرا را چرا از & تهاجم فرهنگی& سخن گفت، از & تبادل فرهنگی& هم که ما در مذمت غرب کردند، در از و دستاوردهای غرب نیز کرده­اند. اخیراً فعال در & کنگره و انسانی& نزد رفتند. افتتاح با از و تولید علم در غرب است و می­گویند نظاماتی مبتنی بر همکاری جمعی طراحی اند و هستند، چون ما کار تیمی و می کنند. زیباکلام! شما چرا جامع را چرا که بنیان و مردم­سالاری را بر سه الگوی & نقد، و اصلاح& اند و آن اند. خب، مگر کسی مخالف است که بروید و یقه بگیرید؟ از شود؛ از شود. اگر نقد نشود، نمی­توان از آن به نحو شایسته کرد. این، عین نظر است. به 12 72 با خانواده شهید کنید. آیت الله خامنه ای در آن که اگر می­خواهید های را ترویج اول حسابی نقدش تا بعد بتوانید از آن ها کنید. در نقد تا بالاترین به رسمیت شناخته شده است. حتی در با حوزه علمیه قم می­گویند من دیده­ام بعضی از مجلات تخصصی آرای را نقد می­کنند و این­ها را تحمل کنیم. وانگهی، چون ما از می­کنیم، مگر است همه ایرادات و و خطاهای را نیز توجیه کنیم؟! نخیر! انتقادات به قوت است. با بد شده بله شده است و حقوقش احقاق اما زیباکلام! چرا آن که حسن با پشت دست توی دهن می­زد، از و حق نکردید و با همراهی مگر نه در کسی است که جانش را می­دهد تا منتقدش و مخالفش حرف بزند؟ نه خفه­اش کنند! می مفسدان را تعقیب ای کاش محکمه عدلی در تشکیل شود که هر کس به سهم پس بدهد. ای کاش در روز که ما روز با اول با داخلی که در & مردم& در & آزادی& است و در & عدالت& کنیم. اما صد حیف که فروشی کردند؛ را هم فروختند. مگر فقط یک جناح باشد؟! مجری: از جناب فضلی­نژاد ممنونم. زیباکلام! در خدمت شما تا به دوم بفرمائید. زیباکلام: وضع آزادی­ها در دانشگاه­ها در و در 4 دولت، هاشمی، احمدی­نژاد و ابتدائاً که را مثل یک جزیره نمی­توانیم که دورافتاده است و است. در ما به­هرحال از تب و تاب­ها، از قبض و بسط­ها و سیاسی- نمی­تواند دور باشد. به­عبارت در تشکل­های در گرو یک اساسی­تری است. آن این است: در سطح باز نمی­شود که از اما شما در باز باشد! تشکل­های باشند. نه! این اتفاق نمی­تواند بیفتد. در دانشگاه­ها در 4 و از در سطح است. روشن­ترین مثالی که می­توانم شما بیاورم و رویدادهای بعد از 22 88 بهشت و دوزخ آن شویم. از سال 88 کمیته­های از تحصیل و تعلیق شدند. آن­هایی که فارغ­التحصیل و در آزمون ارشد با گزینش­ها ثبت­نام را گرفتند. یا دکترا و باز با گزینش­ها ثبت­نامشان را گرفتند. قطعاً از شما آن در دانشگاه­های نبودید، ولی تشکل­های بعد از سال 88 معلق و شدند. تابلوی دانشکده و حتی شاه هم نصب اما بعد از 88 در مهر 88 شد. درب را قفل و تابلویش را هم کندند. قزوین، صنعتی شریف و پلی تکنیک هم است. خب، کوچکترین تجمعات و حرکات با می­شد. فقط تشکل­های که وابسته به مثل ، بسیج دانشجویی، و آرمان­ و که به­ طوری دستشان در دست فقط آن ها داشتند. اما آن مقطع را ما پشت سر می­گذاریم. با سال 92 م ی­کند و آن تغییرات را در دانشگاه­ها می­بینید. سایه ترسناک کمیته­های به­تدریج از سال تحصیلی 92 به تدریج می­رود. از که شده ثبت­نام می­گیرند. حتی اساتیدی که بعد از 88 از تدریسشان جلوگیری شده می­شوند که به برگردند. و برادران! ما نمی­توانیم روی نهادی به اسم زوم و بعد وضع و فعالیت­های و در نظر نگیریم که در چه وضعیتی به سر می ­برد. من که تحرکات و تلاش­های به مقدار و از بیرونی است. آن سال های 88 تا 92 و آن محدودیت ها 80 و 90 کاهش و سبک­تر شده است که انعکاس آن را در ­ها می­بینید. وضع مطبوعات در سال 88 تا 92 بود و وضع فیلم و سینما و مجوزهایی که می­شود، از سال 88 تا 92 بود و فقط که مثل یک را به شما می­دهد. فیلم، سینما، کنسرت، موسیقی، کتاب­ را که مجوز می­ و می­آیند، مقایسه هستند. یقیناً به هیچ ­وجه نمی­ که داریم، ایده­ آل است. یک ماه بعد از تلویزیونی در شب یک توئیت زدم که آدم شک می­کند نکند دوتا دارد! یک که در ذهن است که مشکلات و سیاسی، و ندارد؛ نه بیکاری نه رکود و هیچ مشکلی ندارد! از سنخ آدم فکر می­کند نروژ می­کند، نه راجع­به که ما در آن می­کنیم. نرسیدم دومین را گوش کنم و فکر کنم دومی از اولی هم بدتر باشد. شاید فکر می­کند و اگر در انتهای این تونل نور و این­ها است! نمی­دانم چه فکر می­کند، ولی مگر می­شود به جدی و نپرداخت؟! دور چهارم زیباکلام: اگر سقوط در از بین می رود/ نژاد: ما و را از شما یاد نمی زیباکلام! از و شریعتی می آموزیم مجری: متشکرم. فضلی­نژاد! دور آخر فرمایشات است. 10 و 45 که 45 از است. بفرمایید. فضلی­نژاد: من و ظاهراً چند قدم به هم شدیم. غیر از آخر در دور قبل تر که نسل اما نسل شود و شود. توضیح داد که من نیز با ها موافقم. زیباکلام: من نگفتم. اگر فرض 22 57 اگر که دراصل نبود، باز هم شما که این­ نسل چه می­خواهند. فضلی­نژاد: یکی از که یک واحد، سه متفاوت از گرفتیم. من باورم نمی­شد، ولی متوجه شدم که در نیم ساعت می­شود را عوض کرد! ایرادی اما ما که کر و کور و لال نیستیم؛ می­بینیم که چه می­افتد! من که وسط بحث شما نیامدم و نکردم، ولی خوب شد شما این را تا حداقل که بدانند که چه می­گذرد. اما، یک مهم به & استکبارستیزی& که آن در این شود. فرض بر نسل قبل استکبارستیز و آمریکاستیز چرا آن را با غیردموکراتیک به نسل می این مهمی است و می کنید. من می را ملاک دهیم. مگر به رهبر که شما خود را می دانید، با ویژگی­های و اسرائیل­ستیزی که در ها و های متعدد بیان به نشد؟ یا را فقط از عمامه به پایین دارید؟ اگر با همه ویژگی­های خود و او نیز در یک مکانیزم با رای آورده، پس چرا را می­کنید؟ همانطور که را می­کنید، را هم می­کنید و و را نیز می کنید! به رای شده است. کاندیدای می و علیرغم مشی طلبی، نیز می دهد، و سپس با این رای را می گیرد، با هایش را است. خب، روحانی، هم داد و هم آزادی. رای را شعارهایش گرفت، اما شما های گزینشی می­کنید و آن وجوهی را که قبولتان نیست، از اساس انکار می کنید. ما به این می­گوییم جعل و کذب و فرصت­طلبی. به این می­گوییم عدم پژوهشی، عدم در سیاست. شما های اینهاست، چرا را می اصلا می­­دانید را چه کسی گذاشت؟ به سرمقاله های سال 60 در شما کنید. از 16 مهر تا 3 روز با یادداشت های با تیتر & چه کسی است؟& منتشر شد و مراد از بودن را شرح داد و و را یک آمریکاییِ انحصارطلب خواند. این را بدانید که طلبانی که تظاهر می­کند بند ناف شان از را گذاشتند. زیباکلام! چرا این­ها را به جوانان و و مخاطبان خود نمی­گویید؟ چرا ارجاعشان نمی­دهید به مقالاتی که خ

آیا رشد سریع جمعیت اهل سنت یک تهدید است؟ / سوء استفاده ...

شماها میترسید جمعیت سنیها زیاد بشه !!! مگه قبل از دوره صفوی جمعیت سنیها زیاد نبود آیا ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری ...

بررسی نقش اشتغال زنان در کاهش وظایف مادری؛ آیا اشتغال زنان ...

شاید اولین سؤالی که در اینجا مطرح است این است که علت گرایش شدید زنان به اشتغال چیست و ...

سایت آینده نگر سام قندچی - ghandchi.com

Complete List of Sam Ghandchi's Articles همه مقالات سام قندچی

ثبت نام فراگیر پیام نور 96 - iredu.ir

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی

بسیجی یک فرهنگ است و اگر بخواهیم این فرهنگ را در یک جمله تعریف کنیم، باید بگوییم پیشرو ...

ارتباط با ما | ایثار خبر

سلام ارایه شده است: ارتباط با ما. خبرگزاری ایثارگران. آدرس : تهران – خیابان آزادی ...

ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟ | پایگاه جامع ...

در کتاب "روایت امید اشوهیشتان" به این مسئله تصریح شده. به گفته یکی از دوستان مرد یهودی ...

پارسا پلیمر شریف - parsapolymer.com

توسعۀ پایدار. پارسا پلیمر شریف همواره توسعۀ پایدار جوامع و صنایع را مد نظر داشته است.

پایگاه مقالات علمی مدیریت

سزاوارتر مردم به بخشودن ، تواناترشان است به کیفر نمودن . [نهج البلاغه]

پایگاه مقالات علمی مدیریت

سزاوارتر مردم به بخشودن ، تواناترشان است به کیفر نمودن . [نهج البلاغه]

نقشه جدید خاورمیانه ترسناک است

سوالی که مطرح می شود این است که به فرض این تقسیم بندی ایا خاورمیانه روی ارامش و صلح را ...

رضاشاه کبیر / سفرنامة مازندران

داریوش همایون ‌ رضاشاه در سفرنامه هایش ‌ در تاریخ همروزگار ایران هیچ کس مانند ...

باز گشت به صفحه اول - ayenda.org

اعلامیه ی هییت رییسه ی ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی خواه افغانستان

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی معماری

انتخاب موضوع پایان نامه به صورت تخصصی توسط اساتید و محققین دانشگاه تهران. موضوع پایان ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش مالي|آموزش مديريت ...

آموزش، اموزش، آموزش مالي، آموزش مديريت، آموزش فنون اداري، آموزش بازرگانی، آموزش ...

پاسخ امام خامنه ای به افراط و تفریط صادق شیرازی و هاشمی ...

کلیپ زیبایی از هوشمندی حضرت امام خامنه ای که اختلافات مذهبی را به بهترین

کدام آیه قرآن درباره حجاب است؟ | شهر سوال

سلام. همانطور که در متن ذکر شده این آیه دلالت بر لزوم پوشاندن موی سر دارد :«یا أَیُّهَا ...

جستار - گفتمان‌سازی - KHAMENEI.IR

بدانید آنچه انجام دادید یک حسنه‌ی بزرگ است؛ امروز در سراسر دنیای اسلام، هرکاری برای ...

شيوه‌هاي تحصيل و تدريس در حوزه علميه

درآمد. حوزه‌های شیعه آبشار پر برکت علم و معرفت است که بیش از هزار سال است ندای قرآنی ...

Azarakhsh

فاجعۀ معدن زغال سنگ آزاد شهر. کشتاری بزرگ با مسئولیت سرمایه داران و رژیم جمهوری اسلامی!

کیمیا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کیمیا یکی از شاخه‌های علوم غریبه است که به کوشش در تبدیل کانی‌ها و فلزات می‌پردازد.

میرزا کوچک خان جنگلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

میرزا کوچک جنگلی، مبارز انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل. زادروز: ۱۲۵۷ ه‍.ش محله ...

پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل| اخبار ایران و گیلان

معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما به دولتمردان توصیه میکنیم مقدسات ...

کهنه سربازایرانی - آموزش نظامی اطلاعاتی

کهنه سربازایرانی - آموزش نظامی اطلاعاتی - اخبار،داستان،خاطرات و آخرین دستاوردهای ...

الف - نقدی بر ادعاهای دکتر روازاده

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به ...

علل و عوامل پيدايش ( و پيشرفت ) با بيت و بهائيت ...

علل و عوامل پيدايش ( و پيشرفت ) با بيت و بهائيتنويسنده : عباسعلي سلطان زادهبسم الله ...

سی‌ان‌ان: احتمال جنگ میان ایران و متحدان عربستان زیاد است

در گفتگوی سی ان ان عنوان شد: تهدید جنگ منطقه ای بسیار جدی است و ممکن است سعودی ها بمب ...


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - fablogreader
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

فرهنگی
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


copyright © 2017 by fablogreader
مجید علیپور همش دعوا نوشته انگشترچنگیزخان نوشته انگشترچنگیزخان دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ راه چجور رویامو دزرید اخرین اخباراردو کماندارهای ریکرو دانلود اهنگ چال چاله از عثمان متن شعر برطبل جنون میزد این لشگر شامی www.fablogreader.ir دانلود اهنگ نسترن حرفای نزده دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف نسترن حرفای نزده دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عثمان از آیدا مشرف انشا زمستان با کاربرد واژگانی انشا زمستان با کاربرد واژگانی اهنگ ترکمنی چال چاله انشا در مورد زمستان بااستفاده از کاربردواژگان متن اهنگ سودییم ادام دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 موضوعی در مورد واژگانی مترادف متضاد وشبکه معنایی دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف متن آهنگ sevdiyim adam دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا انشای زمستان با به کاربرد واژه های مترادف www.fablogreader.ir مورسک @guturnews اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا مجید بیجارزهی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله